Nová informatika

V první linii pomáháme učitelům, rodičům a dětem připravit se na budoucnost. S nadšeným týmem zkušených ajťáků rozšiřujeme klíčové kompetence prostřednictvím inovativní výuky informatiky.

Bez nesmyslného šprtání vedeme žáky vlastní aktivitou, k zajímavému poznání. Učíme je objevovat svět, který na ně v budoucnu čeká.

Nabídka kroužků a workshopů

Tiskneme ve 3D

Kdy: středa nebo pátek od 16:00 Místo konání: ZŠ Šumava, JBC Cena: 1990 Kč (15 x 120min.) Lektor: Ing. František Lemfeld, tiskový specialista 3D Foxu

Přečíst více
Informatika se ve školách učí často v izolovaných blocích, které nevedou k žádnému vyššímu cíli. Velmi často se informatika ve škole redukuje na práci s počítačem a nedostatečně reaguje na změny v budoucí praxi. Jak říká Dijkstra, držitel Turingovy ceny: „Informatika není o počítačích více než astronomie o dalekohledech.“ My věříme v něco, čemu se říká informatické myšlení. U informatického myšlení není výuka o počítačích, ale o rozvoji myšlení člověka. Více o informatickém myšlení naleznete v projektu imysleni.cz. Učíme tomu, jak porozumět počítači! Počítač vidíme jako prostředek pro porozumění světa. To především pomocí kódování, algoritmizací, programování, pochopení informací, porozumění informacím, datům a jejich struktuře, modelování, optimalizace, robotiky a grafů. To ale neznamená, že zapomínáme učit, jak ovládat počítač. Uživatelské dovednosti jako psaní, komunikace, bezpečnost, ovládání se naši žáci také trénují. Jen se to učí v moment, kdy to potřebují. Právě v tento moment v tom spatřují smysl a učení jde tak mnohem rychleji.

Pomáháme naplňovat cíle informatiky:

  1. Moderní pohled na informatiku.
  2. Programování jako prostředek k růstu, nejenom znalostí jazyka.
  3. Informatika musí být užitečná pro každého žáka.
  4. Stupňují se velmi malé kroky, dobře promyšlené a odůvodněné.
  5. Nová informatika je jazyk přemýšlení novým způsobem, nový nástroj na poznávání světa.
  6. Žáci pracují spolu, ve dvojici, ve skupině

O čem jiném má být vzdělávání, než že mají děti s radostí a chutí poznávat svět a pokoušet se ho měnit?

Je vůbec výhodné se učit novým způsobem informatiku?

Jasně že, výhodou posilování informatického myšlení je celá řada nově získaných dovedností jako schopnost lépe se rozhodovat, být efektivnější při řešení problému, vymýšlet chytrá řešení atd.

V jakých odvětví má informatické myšlení uplatnění?

Informatické myšlení není jenom pro ajťáky. Většina dnešní výroby se bez počítačů neobejde, organizace svatby by byla při nejmenším o dost složitější, hledání dárců kostní dřeně by bylo téměř nemožné. Informatické myšlení dokáže zjednodušit i prosté nakupování nebo dobře číst soupeře při sportu. Informatické myšlení využijeme v běžném životě, ve studiu i v práci.

Proč se taková informatika neučí ve školách?

V řadě škol v České republice už se nová informatika učí, nicméně je to teprve v samých začátcích. V tomto ohledu je u nás velmi nadějný projekt PRIM. V jiných zemí probíhá kurikulární reforma, ve které se mění, v souvislosti s vývojem technologií, postavení informatiky. Jako země na tom ale nejsme zrovna nejlépe, pojďme to změnit.

Galerie

Ing. Tomáš Bartůněk
jednatel, lektor

Ing. Ondřej Činátl
Obchodní ředitel