Akční IT

Prostřednictvím vzdělávacích kroužků, online seminářů a táborů rozvíjíme především takové kompetence, které pomohou našim žákům zvládat činnosti napříč všemi obory.

Naším cílem není vychovávat nové programátory, správce sítě nebo profíky na kancelářský software. My věříme v to, že myslet jako informatik pomáhá při řešení mnoha, často i komplexních problémů reálného světa.

Věříme, že je hrozně důležité udržet u žáků zvídavost a radost z objevování. Šetrně zacházíme s chybou, která je v našem procesu velmi důležitá a ukazuje nám, které postupy nefungují.

Už dneska je IT součástí všech oborů, které si žáci volí ke svému budoucímu povolání.

Ve školách se v současné době žáci učí především ovládat počítač, ale už se mnohdy nedostane na rozvoj něčeho, čemu se říká informatické myšlení. U informatického myšlení není výuka o počítačích, ale o rozvoji myšlení člověka.

Většina lidí se stereotypně domnívá, že ajťák je takový ten kluk podivín zavřený se svým počítačem, který nekomunikuje s okolím. Nicméně IT se v posledních letech diametrálně změnilo a znamená něco zcela jiného.

Naše vzdělávání je pro všechny, holky i kluky, talentované i netalentované, introverty i extraverty, …

Ke všem kurzům si vytváříme vlastí materiály, také často čerpáme z učebnic imysleni.cz 

Náš přístup

Ing. Tomáš Bartůněk
ředitel

Ing. Ondřej Činátl
Obchodní ředitel