Ing. Tomáš Bartůněk

Jsem nadšený učitel nové informatiky, který učí své žáky poznávat svět díky informatickému myšlení. Mám zkušenosti s výukou na všech stupních vzdělávání. 

Pořádám vzdělávací semináře ve společnosti Broken Mouse s.r.o., kde současně vykonávám funkci jednatele, lektoruji pro Národní pedagogický institut a učím na základní škole robotiku a informatiku.

Máte zájem o realizaci semináře k nové informatice? Kontaktujte

NEJČASTĚJI LEKTORUJI

CO MÁM ZA SEBOU?

Odborné vzdělání: Vystudoval jsem Informační management na UHK (Ing.), učitelství na Pedagogické fakultě TUL. Dále jsem studoval na zahraniční univerzitě WZU na Taiwanu. V rámci studijních aktivit jsem vystudoval 12 semestrů psychologie a získal řadu certifikátů v oboru IT. Nyní vyhledávám prakticky zaměřené kurzy, mezi mé poslední patří kurz kritického myšlení.

Postgraduální vzdělávání:

Nová informatika: Programování v jazyce Scratch na 1. i 2. stupni (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Robot Emil (H-EDU), Jak rozvíjet informatické myšlení (EDUSKOP), Kraje pro bezpečný internet (KPBI), Ozobot Educator (OZOBOT), Rozvoj informatického myšlení na 1. a 2. stupni ZŠ (NPI), Revize RV ZV – vzdělání koordinátorů změny (NPI), Terénní výuka jako příležitost pro podporu digitálních geografických kompetencí (NPI), 3D Tisk (Prusa), …

Didaktika: Líný učitel – Jak učit dobře a efektivně (RAABE), Hodnocení a sebehodnocení v praxi (KCV a JŠ PLZEŇ), Krizové situace v životě žáka (Dr. Průšová – RM), Respektovat a být respektován (z.s.), Kurz kritické myšlení (ZŠ Šumava), …

Řízení a marketing: Dovednosti pro byznys (YOUNIVERSITY), Vedení IT dokumentace (SEMINARIA), Digitální garáž (GOOGLE), Building a Coaching Culture: Improving Performance Through Timely Feedback, Critical Thinking, Working with an Executive Coach, Building a Coaching Culture: Improving Performance Through Timely Feedback, Coaching and Developing Employees, Coaching High Potentials (LINKEDIN LEARNING), …

Osvědčení k výkonu funkce: Emeritní senátor Univerzity Hradec Králové, Zadavatel společné části maturitní zkoušky (CERMAT) 

Blog

Učíme s Bee-boty

    Dne 2. ledna 1921, což k nynějšímu roku je přesně sto let, bylo v Klicperově divadle představeno vědeckofantastické drama R.U.R. od Karla Čapka, kde vůbec poprvé

přečíst více

Ing. Ondřej Činátl
Obchodní ředitel