Ochrana osobních údajů GDPR

GDPR webových stránek 

Úvod

Společnost velmi pečlivě chrání vaše osobní údaje a přísně dodržuje pravidla stanovená zákonem. Jak zabezpečujeme tuto ochranu a jaká data jsou shromažďována a za jakým účelem naleznete v následujících bodech.

Webové stránky www.broken-mouse.cz

Při používání webových stránek společnosti k informativním účelům, tj. nevyužíváte žádné naše služby, nezaregistrujete se, ani nám jinak neposkytujete informace, neshromažďujeme žádné osobní údaje s výjimkou dat přenášených vašim prohlížečem. Tato data zahrnují IP adresu, datum a čas požadavku, obsah požadavku, stav přístupu, objem přenášených dat, webové stránka, ze které tato žádost pochází, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze počítačového softwaru, země původu návštěvníka.

Google Analytics a www.broken-mouse.cz

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované cookies o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Používání služby Google Analytics se provádí v souladu s podmínkami, které lze nalézt zde. Přehled ochrany osobních údajů pak zde.

Facebook a www.broken-mouse.cz

Používáme Facebook pluginy, které návštěvníkům umožní pomocí našich webových stránek další aktivitu na sociální síti. O zásadách používání dat společnosti Facebook si můžete přečíst zde.

 

Právo na získání informací nebo odvolání souhlasu

Všechny žádosti týkající se informací nebo požadavků na zpracování údajů by měly být zaslány e-mailem na adresu info@broken-mouse.cz

Přenos dat třetím osobám

V některých případech musíme použít externí poskytovatele služeb ke zpracování vašich dat. Tito poskytovatelé služeb nebudou vaše údaje předávat třetím osobám.

Právo na získání informací nebo odvolání souhlasu

Broken Mouse s.r.o.
IČ: 08731811
DIČ: CZ08731811
Sídlo: Jeronýmova 98/27, 466 02 Jablonecké Paseky
Místo zpracování: Mlýnská 350/24, 466 01 Jablonec nad Nisou 
Kontakt: 773090552, info@broken-mouse.cz 

 

 

GDPR kamerových systémů

Obecné informace

Kamerový systém společnosti Broken Mouse slouží výhradně k ochraně majetku. Záznamy tak mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné zájmy společnosti. Záznamy mohou být také využity jako důkaz proti pouliční kriminalitě nebo jiného protiprávního jednání v souladu se zákonem.

Pořizování záznamu

Kamerový systém uchovává záznam ve 24 hodinové smyčce a to po dobu maximálně 7 dnů. Po uplynutí této doby jsou data automaticky vymazána (přepisem ve smyčce). Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu. Kamery sledují soukromé prostory a prostor před vchodem, kamery nezasahují do soukromých prostor. Celkem jsou instalovány 3 kamery (na budově zpředu a uvnitř budovy), které mají nepřetržitý provoz.

Předávání záznamu

Záznam se předává pouze v případě existujícího bezpečnostního incidentu. Data jsou zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu.

Zajištění ochrany záznamu

Datové nosiče, přenosové cesty i snímací zařízení, na kterém jsou data uložena jsou chráněny před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním.

Registrace systému

Registrace zpracování podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů byla ukončena. Dnem 25. května 2018 nabývá účinnosti obecné nařízení (GDPR), které již podobnou registrační povinnost neukládá.

Správce kamerového systému

Broken Mouse s.r.o.
IČ: 08731811
DIČ: CZ08731811
Sídlo: Jeronýmova 98/27, 466 02 Jablonecké Paseky
Místo zpracování: Mlýnská 350/24, 466 01 Jablonec nad Nisou 
Kontakt: 773090552, info@broken-mouse.cz 

 

Ing. Ondřej Činátl
Obchodní ředitel