Nová informatika? Načítá se…

Právě ubíhají poslední týdny do mého výsledku několikaměsíčního snažení, už brzo se stanu lektorem Nové informatiky a garantem řady souvisejících akreditovaných školení. Hodiny školení jsou téměř u konce. Těším se, až budeme moci začít.

Žáci se už teď seznamují s nejnovějším softwarem, ozoboty, 3D tiskárnou, prací s daty a nyní přibude i programovací jazyk Scratch a základy automatizace. Díky propojení naší firmy Broken Mouse s.r.o. se školami v okolí se nám daří dostávat moderní technologie přímo do rukou žáků. Nedávno jsem s žáky vyhrál v soutěži Mini sčítání“ od ČSU. Výhra nám pomohla dostat další techniku do třídy.

 
 
 

Vždycky jsem byl hrozně nadšený do rozvoje měkkých dovedností. Učím své žáky komunikovat, kooperovat, asertivně jednat, objevovat, orientovat se v informacích atd. Není tedy žádná náhoda, že mě zaujal projekt PRIM. Jedná se o program pro rozvoj informatického myšlení.

 
 
 

Je to vlastně způsob myšlení, který se zaměřuje na popis problému, jeho analýzu a hledání efektivních řešení. Líbí se mi na tom především to, že projekt vychází ze stejných myšlenek, které jsou mi blízké. Pojďme se na ně podívat:

 
 
 

Velmi často zadávám tzv. dlouhodobé projekty. V informatickém myšlení učíme žáky, že má smysl na něčem souvisle pracovat, třeba i několik dní, a nacházet potěšení v soustředěné práci, nikoli v rychlém střídání zábav. Dělat věci, které jdou snadno, umí každý. Úspěšní lidé umí nevzdat se při dílčím neúspěchu a naopak přidat v úsilí.

 
 
 

Musíme si konečně uvědomit, že problémy našeho světa jsou čím dál komplexnější. K jejich řešení jsou potřeba velké a dobře spolupracující týmy.

 
 
 

Řada učitelů si myslí, že cílem informatiky je naučit žáky sadu postupů, které rodiče často vymáhají. Informatické myšlení je ale kreativní záležitost, žáci nešprtají, učitel nic nediktuje. Jádrem výuky je aktivní práce žáků.

 
 
 

Při hodnocení nejvíce oceňuji vlastní, kreativní řešení. Často se mi stává, že mi žáci doslova vyrazí dech. Určitá volnost v zadávání úkolů přináší do procesu pestrost. Doslova nesnáším dlouhé opravování nudných cvičení. Distanční výuka dostatečně a jasně ukázala, že to je cesta do pekel.

 

Ve svých hodinách nikdy netrestám chybu.

 
 
 
 
 
 

Trénování abstrakce, 4. třída, autor: Julie G.

 
 
 
 

Dekompozice (Komiks), vektorová grafika, 8. třída, autor: Elina S.

 
 
 
 
 
 

Facebooková stránka známé osobnosti, práce s daty a grafikou, 8. třída, autor: Mája S.

 
 
 
 
 
 

Úniková hra, Google, 9. třída, autor: Barbora S.

 
 
 

Pokud někoho trestám, jsou to především nespolupracující. V tomto ohledu plně souhlasím s Dr. Nováčkovou. Učitel nemůže výrazně ovlivnit vnitřní motivaci žáka, který je celkově demotivován. S jeho motivací totiž souvisí celá řada dalších činitelů. Pokud se přidají nespolupracující rodiče, už vám toho moc nezbývá.

 
 
 

Na gymnáziu si vždy rád sestoupím ze stupínku, ty už jsou ve třídě přežitek mocenského přístupu k žákům. Daleko užitečnější jsem mezi žáky. Odtud je mohu nejlépe provázet pestrou didaktikou, není nutné být středem pozornosti.

 
 
 

U dovedností není nejmenších pochyb o tom, že jsou užitečné, ale co informatické myšlení samotné?

 
 
 

Čím zajímavější problém s žáky řeším, tím větší požadavek na informatické myšlení mám. Děti problémové vyučování baví. Až jednou vaše děti srovnají nákupní seznam dle uspořádání zboží v obchodě nebo narovnají potraviny dle trvanlivosti do lednice, možná, že mají za sebou výuku nové informatiky.

 
 
 

Ing. Ondřej Činátl
Obchodní ředitel